Kwaliteit

Als diëtist heb ik de 4-jarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek afgerond en sta ik geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Naast bovengenoemde opleiding en de opleiding Voeding van de Mens aan de Landbouw Universiteit Wageningen heb ik mij gespecialiseerd in de psychologische aspecten van voeding en gedrag. Door middel van de volgende studies en workshops:

Klachten

Mocht u toch een klacht hebben en komen we er samen niet uit dan kunt u zich wenden tot een onafhankelijke klachtencommissie:

Klachten commissie Paramedici Eerstelijn (KPC)
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
telefoon: 033 – 421 61 00