Tarieven en vergoedingen

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 180 minuten per kalenderjaar. Deze vallen onder uw verplicht eigen risico. Daarnaast kan uw aanvullende pakket extra dieetadvisering bevatten. Deze extra consulten vallen niet onder uw eigen risico. De vergoeding kan verschillen per verzekeraar en per aanvullend pakket. Voor een overzicht met vergoedingen per verzekeraar kunt u de volgende link gebruiken of kijken op uw persoonlijke polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar: 

Vergoeding dieetadvisering via ketenzorg

Patiënten met DM, COPD en CVRM die zijn doorverwezen via de huisarts of praktijkverpleegkundige vallen onder de ketenzorg. Voor deze beide financieringsvormen van ketenzorg geldt geen eigen risico.

Tarieven

De tarieven binnen de ketenzorg en de basis- en aanvullende verzekering worden door de verzekeraars vastgesteld en kunnen onderling wat verschillen. De onderstaande tarieven gelden dan ook alleen voor degene die niet verzekerd zijn en de consulten dus zelf betalen. Of als u de totale vergoeding van het jaar gebruikt heeft.

Uitgebreide intake van 60 minuten

Vervolgconsult van 30 minuten

Vervolgconsult van 15 minuten

€ 75,00

€ 37,50

€ 18,75